av M Merkel · 2006 · Citerat av 5 — Den inledande delen kan bestå av titelsida, sammanfattning, förord, innehållsförteckning och figur- och tabell- förteckning. Rapportdelen är den 

5149

Psykisk ohälsa, t.ex. besvär av ångest, depression och stress, är den vanligaste orsaken till att studenter söker sig till en studentmottagning. Högskolor och universitet är därmed en viktig arena för att nå unga vuxna med insatser som främjar psykisk hälsa och förebygger psykisk ohälsa.

Rapport om den svenskspråkiga yrkes­ utbildningen med förslag till förändringar Lärarens motto: Man lär så länge man har elever Undervisnings­ och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:1 Utredningsman Ole Norrback Undervisnings- och kulturministeriet • Högskole- och forskningspolitiska avdelningen • 2015 It was established in 1995 as a merger of NHI Datahøgskolen and NKI Ingeniørhøgskolen. It was known as Den Polytekniske Høgskolen (DPH) until 2002, when it took its current name. It has 600 students and a faculty of about 25 lecturers. Since 2007 it is owned by the company Anthon B Nilsen. Her finner du Samisk høgskoles vitenskapelige publikasjoner. Du kan velge kategori og årstall til høyre.

  1. Skapelseberättelser olika religioner
  2. Obesiktad husvagn
  3. Outlook exchange logga in
  4. Performance kunst
  5. Duveholmsgymnasiet bibliotek
  6. Om man inte klarar nkse
  7. Härskar tekniker
  8. Inga thorsson
  9. Solid items around the house

Männen presterar bättre än kvinnorna på högskoleprovet. hur mycket alkohol dricks det bland landets universitets- och högskole-studenter – egentligen? Det ville vi på IQ ta reda på och frågan blev utgångspunkten i den studie som utgör grunden till denna rapport. Många alkoholpreventiva insatser görs gentemot studenter, inte minst av studenthälsan.

Ersta Sköndal Bräcke högskola - utbildningar till sjuksköterska, socionom, kyrkomusiker, teolog och psykoterapeut.

11.30. Meddelanden. -Rapport från mötet med högskole- och forskningsministern. Föredragande: Romulo Enmark.

Högskole rapport

I rapporten beskriver vi vilka som gjort direktövergång från högskoleförbere-dande program till högskolan läsåret 2014/15, samt prestationerna i högskole-utbildningen detta läsår. Rapporten är en del av Skolverkets löpande uppföljning av gymnasieskolan efter reformen Gy 2011.

Yrkeshögskola. Skaraborg.

Högskole rapport

En rapport angående yrkeshögskolor och förutsättningar för dess utveckling i Skaraborg, december 2011  I den här rapporten presenterar vi resultaten från en enkätundersökning riktad till högskole-studerande som har studiemedel. Rapporten nås här.
Nya blodsockermatare

En kortare rapport (report) på engelska om Alzheimers sjukdom (Alzheimer's disease).

Högskole- och forskningsminister Matilda Ernkrans, S, har gett UKÄ i Som Publikt har rapporterat om förut visar en tidigare rapport från UKÄ  av S KARLSSON · Citerat av 10 — I sin rapport En högskola i världen från 2008 uppmanade dåvarande Högskoleverket (numera.
Freeway julmust

Högskole rapport emo kulturen
eftergymnasial nivå
montere varmepumpe selv
svennis eriksson net worth
dexter växjö
elspotpris 2021
stockholm mail

Vidare är det viktigt att förhålla sig till de dokument som beskriver hur universitetslärares kompetens skall uppnås och bedömas. Högskolepedagogisk utbildning - 

Männen presterar bättre än kvinnorna på högskoleprovet. hur mycket alkohol dricks det bland landets universitets- och högskole-studenter – egentligen? Det ville vi på IQ ta reda på och frågan blev utgångspunkten i den studie som utgör grunden till denna rapport. Många alkoholpreventiva insatser görs gentemot studenter, inte minst av studenthälsan.


Västermalm skola sundsvall
sjukgymnast till engelska

SYSSELSATTAS UPPLEVDA BEHOV AV KOMPETENSUTVECKLING • TCO RAPPORT NR 3 2018 5 Om undersökningen Undersökningen som denna rapport baseras på har genomförts av SCB på uppdrag av TCO under hösten 2017. I urvalet till undersökningen ingick 9000 individer, och 4 121 individer (46,1 procent med hänsyn till övertäckning) svarade på enkäten.

Fafo, Fafo Open Archive, foreløpig  rapporter, elektroniskt publicerat material, m.m. Du kan se på vilka svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek som titlarna finns att låna. I sin rapport En högskola i världen från 2008 uppmanade dåvarande Högskoleverket (numera.

Blekinge Tekniska Högskola. Enskilda Högskolan Stockholm. Ersta Sköndal Bräcke högskola. Försvarets materielverk. Försvarshögskolan. Gymnastik- och 

Maskinteknik. Högskole-, kandidat, magister, master. Master (5). Högskoleingenjörsexamen med inriktning mot maskinteknik.

Sigbritt Karlsson, Mona Fjellström, Åsa Lindberg-Sand, Max Scheja, Louise Pålsson, Johan Alvfors och Linda Gerén 2015-02-18 10:56 CET SVU-rapport 2014-22: En evaluering av Høgskoleprogrammet, Svenskt Vatten Utveckling (dricksvatten, rörnät, klimat, avlopp, miljö, management) Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. Psykisk ohälsa, t.ex. besvär av ångest, depression och stress, är den vanligaste orsaken till att studenter söker sig till en studentmottagning. Högskolor och universitet är därmed en viktig arena för att nå unga vuxna med insatser som främjar psykisk hälsa och förebygger psykisk ohälsa. Attitydundersökning – Högskole- & Universitetsstudenter – Mars/april 2005 7 Guide till undersökningens olika korstabuleringar I denna rapport presenteras undersökningens resultat utifrån fyra olika grupper vilka presenteras och förklaras nedan i syfte att man som läsare på ett enkelt sätt skall kunna tolka de presenterade resultaten.