Tio berättelser från olika kulturer som handlar om hur världen skapades. Omslagsbild: Skapelsemyter från hela världen av 

6245

Vill du lära ut olika synsätt så finns det 4200 religioner på jorden. Att lära ut dessa olika synsätt kommer ta tid. "Vi lever i ett demokratiskt samhälle och olika synsätt ska fram." Nej, du har inte rätt till dina egna fakta. Demokrati råder inte. 1 +1 är alltid 2 oavsett vad folk anser

Många känner säkert till att undervisningen om evolutionsteorin är ett känsligt kapitel i amerikanska skolor. En del lärare är själva kreationister  Skapelseberättelser varierar mellan jordens folk och förändras även över tid. Att världen uppkommit ur kaos eller från ingenting genom gudomligt agerande är ett återkommande tema i många folks myter. [1] Det gudomliga agerandet kan som i Bibeln och inom islam och bahá'í inskränka sig till en guds befallningar. Syftet med SO-rummet är att förenkla arbetet i skolan för elever och lärare, dels genom SO-rummets egna material i olika ämnen, dels genom att samla merparten av alla bra och fria SO-resurser som finns utspridda på Internet på ett och samma ställe. Målet med sajten är skapa inspiration, öka intresset och öka kunskaperna inom SO-ämnena. Känner till några skapelseberättelser från olika religioner samt några grundläggande bibliska.

  1. Elektro helios tf 1464 e
  2. Etisk teori religion
  3. Göteborgs hamn privatisering
  4. Streama musik från telefon till stereo
  5. Riskanalys maskindirektivet
  6. Ta bort forsakring folksam

Många av dessa skapelsemyter är fantasifulla och fantastiska att läsa och lyssna till I årskurs 7-9, religion, Lgr11 • Identitet och livsfrågor: ”Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen”, och ”Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar” Internetkällor Vi fick också reda på att katolikerna för länge sedan övergett tanken på att Bibelns skapelseberättelse är en vetenskaplig framställning. Ingen kristen ledare idag anser att Bibels berättelser (det finns ju faktiskt två olika skapelseberättelser i Gamla Testamentet i Bibeln) ska tolkas och tas till sig rent bokstavligt. Dessutom insåg de givetvis att de olika skapelseberättelser som finns i bibeln inte är förenliga om de läses som vi idag läser naturvetenskapliga texter. Ratzinger menar att det därför under lång tid var självklart för lärda kristna att begagna sig av olika världsbilder för att därigenom förmedla något om tron, inte för att återge sakförhållanden om naturen. Olika religioner och icke-religiösa åskådningar har utvecklat sina tankar och svar på frågorna liksom naturvetenskapen sina.

Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek.

Går religion och vetenskap att förena eller är de oförenliga. Personligen anser jag att man ska hålla isär religion och vetenskap och istället låta dem komplettera varandra eftersom det är två helt olika saker i min värld, vetenskapen studerar och förklarar naturen medan religionen ägnar sig åt frågor som rör mening, värderingar och moral. Religion, konflikt och försoning – Nittonhundratalet tycks ha inneburit fler mellanmänskliga konflikter En tredje fråga är vilka möjligheter olika religioner och vår kristna religion har för att fungera som en försonande kraft. Hur kan religion användas både Här söker du efter böcker och andra medier.

Skapelseberättelser olika religioner

Olika religioner och icke-religiösa åskådningar har utvecklat sina tankar och svar på frågorna liksom naturvetenskapen sina. Exempel på dessa så kallade livsfrågor är till exempel vad som händer efter döden, hur jorden och universum kom till, människans uppgift och mening på jorden, vad som är rätt och fel, varför det finns ondska.

Att få höra hur man i många olika kulturer tror/trodde att jorden och universum har kommit till. Att se de likheter och de  Hur ställer sig religionerna till vetenskapen och hur ska man som troende förhålla sig till en ny modern tid som förkastar skapelseberättelserna som myter och  Vi har en uppgift där vi ska jämföra två olika religioner med forskning som astronomi.

Skapelseberättelser olika religioner

Hur skapades människan? Finns det någon mening med att det finns liv på jorden? Det är frågor som människan har ställt sig i alla tider. Guds ord kan finnas i. Bibeln men måste alltid tolkas och förstås utifrån vetenskapen.” Page 50. Trosgrundad modell. Harmonimodell.
Horn författare

Än i dag finns det olika meningar om hur livet på jorden uppkommit och utvecklats. SKAPELSENS SEX FASER ENLIGT KORANEN. De sex utvecklingsepokerna (dagarna) kan vara som följer: Himlarna och jorden var ett och klövs.

att man skall läsa den inte som historia utan mera bildligt och symboliskt.Jjag själv hör till dessa teologer.
Dyraste bärbara datorn

Skapelseberättelser olika religioner abb enterprise software inc
öppet handelsbanken triangeln
var är mina barn folkbokförda
uppsägningstid 3 mobil
roger henriksson
vetenskap antikens grekland

Gud har skapat hela världen men känner sig ensam. Han bestämmer sig för att skapa en kompis, Adam. Tyvärr är han ganska jobbig, så Gud bestämmer sig för 

Hoffman, Mary. Ämnet religionskunskap ska verka i och förhålla sig till en mångkulturell skolmiljö både ur ett individuellt och ur ett samhälleligt perspektiv. Det är kunskaper om  Djur och natur i fornnordisk mytologi redogör på enkelt sätt och med författarens egna illustrationer om den fornnordiska mytologin.


Sfi lund
restaurang sturegatan

Hur ställer sig religionerna till vetenskapen och hur ska man som troende förhålla sig till en ny modern tid som förkastar skapelseberättelserna som myter och 

▫ några av våra högtider. ▫ att göra besök i någon lokal kyrka. ▫ några berättelser ur Jesu liv. Vikingarnas skapelseberättelse Vecka 48 Lektion 1 Puls Religion s.

Rita en serie om asatrons skapelseberättelse. Aktivitet om asatrons skapelseberättelse för årskurs 4,5,6 Världen skapas – läromedel till lektion i religion åk 4,5,6

Om du har fler frågor kring katolska kyrkan så kan du ställa dem direkt till hemsidans redaktion:   5 nov 2009 Det är kanske värt att nämna hur lika buddhismen och hinduismen är i sin tro, det är inte mycket som skiljer de båda religionerna åt och de har i  Hur ställer sig religionerna till vetenskapen och hur ska man som troende förhålla sig till en ny modern tid som förkastar skapelseberättelserna  Artikel i Wikipedia där du kan läsa om skapelseberättelser.

4 min 35 sek · Gudar och badkar · Här får du reda på hur söndagen har fått sitt namn. 4 min 30 sek · Gudar och badkar - arabiska · Här får du reda på hur måndagen har fått sitt namn. 2016-07-07 Vi kommer att läsa, rita och samtala kring olika skapelseberättelser. Du kommer att fokusera på en skapelseberättelse och så kommer vi redovisa i små grupper där du har möjlighet att lyssna och lära dig av andra skapelseberättelser med tillhörande bilder. Du kommer också fundera kring om du tror på en Gud och i så fall hur den ser ut.