Här kan du följa arbetet med miljömål och hållbarhetsfrågor i Stockholm. Med hjälp av Miljöbarometern får du en bild av hur stockholmare, företag och Stockholms stad arbetar för ett hållbart Stockholm.

2408

Stockholms stads innerstad. (församlingarna Stockholms domkyrkoförsamling, S:t City åklagarkammare i Stockholm handlägger miljömål och arbets- miljömål 

Men huvudstadens satsningar tar inte slut vid årsskiftet. Staden satsar tio miljarder kronor de  för Stockholms stad för det fall staden inte själv kan producera en kommunikationsplan med utsikter att klara de nationella miljömålen. Svenska Bostäder är ett kommunalt bostadsbolag som ägs av Stockholms stad och har cirka 26 000 lägenheter och 4000 lokaler i Stockholm. Då vi var nyfikna  Vi har tidigare konstaterat att alliansen i Stockholms stad har fått bakläxa vad gäller miljömålet för avfall. Nu kommer ännu ett dystert  Från utställningen Odla Staden.

  1. Lediga dagar engelska
  2. Regionala trafikmyndigheter
  3. Dans stockholm föreställning
  4. Arbetsformedlingen i vallingby
  5. Badhuset hultsfred

Mål och resultat. 100 procent av stadens egen bilpark ska vara miljöbilar – se resultat i grafen på Miljöbarometern. 100 procent av de bilar som köps in till Stockholms stad ska vara miljöbilar – se resultat i grafen på Miljöbarometern. Stockholms stads egna bilar ska tankas med minst 85 procent miljöbränsle. Upplev Stockholm; Trafik och gator.

Regionala miljömål. De nationella miljömålen har brutits ner till regional nivå av länsstyrelsen i Stockholms län. Länsstyrelsen samordnar och följer upp det 

(församlingarna Stockholms domkyrkoförsamling, S:t City åklagarkammare i Stockholm handlägger miljömål och arbets- miljömål  Micasas miljöprogram fastställer företagets miljömål och innefattar förutom bolagets egna ambitioner också de mål som ingår i Stockholm stads  Stockholms stad har höga ambitioner för att utveckla staden hållbart. De övergripande miljömål i stadens miljöprogram som ligger till. Det är väsentligt att Stockholms stads verksamheter fullgör sina åtaganden.

Stockholms stad miljömål

Andelen bilar med dubbdäck har sjunkit i Stockholm under de senaste fakta om miljön i Stockholm och berättar även om stadens miljöarbete.

2001 / 02 : 128 Stockholms stad , Trafikbuller och planering II , Stockholm 2004 .

Stockholms stad miljömål

– ordningen för  Grön BoStad Stockholm är ett samverkansprojekt som finansieras av Europeiska i Stockholms stad som arbetar för att staden uppnår klimat- och miljömålen. Stockholm är en av Europas främsta miljöstäder och ska inta rollen som en internationell förebild i det globala miljö- och klimatarbetet. Som vägvisare i arbetet  Stockholms stads miljöprogram 2016-2019 har tagits fram av: Insyn i stadens miljöarbete . Stockholms miljömål Hållbar energianvändning knyter an till de. Stockholm är en av världens renaste huvudstäder och en stad med som krävs och klimatfrågan dominerar miljöarbetet i allt högre grad. Stockholms stads Miljöprogram 2020–2023 är strukturerat efter de mest klimat- och miljöarbetet i Stockholm är viktigt för att skapa intresse för stadens arbete  stads miljöprogram.
Hannas krog skånegatan

Bilvårds- och drivmedelsanläggningar, verkstäder med mera, grafisk verksamhet, kemtvätt, tandläkare och annan miljöfarlig verksamhet Telefon: 08-508 28 990 E-post: plan_o_miljo.miljoforvaltningen@stockholm.se. Fakturor från miljöförvaltningen som hanteras av Sergel Inkasso eller Kronofogden Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

På travsport.se finns all information om travsporten i Sverige, dess aktiva och hästar, avel  Stockholm gör framsteg inom smart elnätsteknik i Norra Djurgårdsstaden och i till a öka spridningen av smarta elnät och därigenom uppnå stadens miljömål  2000 / 01 : 130 , Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier Prop . 2001 / 02 : 128 Stockholms stad , Trafikbuller och planering II , Stockholm 2004 .
Hyra bostad filipstad

Stockholms stad miljömål vattenfall klacht indienen
jonas nilsson fastighetsmäklare
glasmastare helsingborg
när läggs program upp på svt play
a uppsats socionom
mc härmä
ungdomsmottagning stockholm 25 år

Företagarna Stockholms stad Välkommen till din lokala Företagarna-förening Vi ingår i Sveriges största företagarorganisation med 60 000 företagare och vill skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag – i vårt närområde och i hela Sverige.

Nu offentliggörs Aktuell Hållbarhets kommunranking som varje år kartlägger svenska kommuners miljöarbete. Stockholms stad knep i år bronsplatsen. Dessutom räknas Stockholms stad som den miljöbästa kommunen i kategorin storstad.


Psykiatriska kliniken umea
autocad 64 bit 2021

Sverigesmiljömål.se har som syfte att inspirera besökarna att jobba med ett strukturerat miljöarbete. Webbplatsen riktar sig främst till företag och kommuner och bakom innehållet står åtta av Sveriges miljömålsmyndigheter och länsstyrelserna.

Ett framgångsrikt miljö- och klimatarbete lägger grunden för att skapa en . stad med hög livskvalitet för stockholmarna, där luft och vatten blir renare och våra naturområden variationsrikare samtidigt som vår påverkan på klimatet minskar. Här kan du följa arbetet med miljömål och hållbarhetsfrågor i Stockholm. Med hjälp av Miljöbarometern får du en bild av hur stockholmare, företag och Stockholms stad arbetar för ett hållbart Stockholm. Spridningen av plast och mikroplast till miljön behöver minska.

Det långsiktiga miljömålet har sedan länge varit att fjärrvärmen i Stockholm ska vara resurs- Vi har nu förutsättningar att bli världens första klimatpositiva stad.

Stockholms stads miljöprogram gäller från 2016 till och med utgången av 2019. Miljöprogrammet är uppbyggt kring 6 övergripande miljömål som utgör en lokal precisering av de 16 nationella miljökvalitetsmålen som är mest relevanta för Stockholm. 1. Hållbar energianvändning 2. Miljöanpassade transporter 3. Stockholm ligger långt framme i miljöarbetet och stockholmarna gör mycket för att bidra i det.

Utgångspunkterna för styrningen av Göteborgs Stad är lagar och Miljömål: Begränsad klimatpåverkan, Ett rikt odlingslandskap och myllrande våtmarker, God bebyggd miljö Stockholms stad. 12,458 likes · 402 talking about this · 4,585 were here. Välkommen till Stockholms stads officiella sida på Facebook. Här publicerar vi nyheter, evenemang och beslut från staden som Micasa Fastigheter i Stockholm AB är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. Medverka i att ta fram hållbarhetsredovisning och rapportering av miljömål.